Aanmelden bij Woonzorg Eindhoven
Video Aspect Ratio: 4:1

Loop eens bij ons binnen

Ben jij op zoek naar begeleid wonen Eindhoven? 

Belangrijk voor je aanmelding...

Om bij ons te kunnen wonen is een indicatie nodig vanuit de gemeente Eindhoven of het CIZ. Al onze diensten kunnen geleverd worden vanuit Zorg In Natura (ZIN) en vanuit het Persoongebonden Budget (PGB).


Woonzorg Eindhoven hanteert een aantal voorwaarden om je aan te kunnen melden. De belangrijkste voorwaarden voor aanmelding:

- Je moet een dagbesteding hebben of bereid zijn dit te ondernemen.

- Je moet begeleidbaar opgesteld zijn. (Wij kunnen jou alleen helpen als je ook daadwerkelijk geholpen wil worden.)

Ben jij er klaar voor?